دختری برای تشخیص هویت مادرش به بیمارستان می‌رود اما مسئولین بیمارستان به دلیل سن کم وی مانع ورود او به سردخانه می‌شوند...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید