تمامی اتفاقات فیلم در یک خانه قدیمی و مرموز رخ می دهد. مردی با مرور خاطرات و کابوس هایش متوجه می شود هیچ چیز آنطور که در این خانه به نظر می رسد نیست و حقیقت وحشتانک تر از آن کابوس هایی است که می بیند.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید