قصه خانه‌ای است در نزدیکی مرز ایران، خانه‌ای که میزبان سه نسل است، سه نسلی که همه می‌خواهند از ایران بروند...جز یک نفر!

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید