Aftab parast S01E01
S01E01
July 18, 2022 01:14:02
Aftab parast S01E01
Aftab parast S01E02
S01E02
July 25, 2022 01:06:07
Aftab parast S01E02
Aftab parast S01E03
S01E03
August 12, 2022 01:02:11
Aftab parast S01E03
Aftab parast S01E04
S01E04
August 15, 2022 00:56:19
Aftab parast S01E04
Aftab parast S01E05
S01E05
August 22, 2022 01:00:56
Aftab parast S01E05
Aftab parast S01E06
S01E06
August 29, 2022 00:51:10
Aftab parast S01E06
Aftab parast S01E07
S01E07
September 5, 2022 00:53:22
Aftab parast S01E07
Aftab parast S01E08
S01E08
September 12, 2022 00:51:19
Aftab parast S01E08
Aftab parast S01E09
S01E09
September 19, 2022 00:51:52
Aftab parast S01E09
Aftab parast S01E10
S01E10
October 3, 2022 00:51:06
Aftab parast S01E10
Aftab parast S01E11
S01E11
October 10, 2022 00:52:03
Aftab parast S01E11
Aftab parast S01E12
S01E12
October 17, 2022 00:52:03
Aftab parast S01E12
آفتاب‌پرست، داستان دو رفیق خفت‌گیر به نام‌های جمال و منوچ است که عشق لاتی و سطح یک شدن در خفت‌گیری را دارند اما از بی عرضه‌گی و بدشانسی گیر پلیس می‌افتند و به زندان می‌روند. جمال در زندان به همه می‌گوید که در سطح یک فقط پورشه‌سوار خفت کرده‌اند و به همین خاطر به جمال پورشه معروف می‌شود و…

Rate & Review

There are no reviews yet.

Be the first to review “آفتاب پرست”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − two =