Ava jodaii S01E01
S01E01
July 18, 2024 01:19:44
Ava jodaii S01E01
Ava jodaii S01E02
S01E02
July 18, 2024 01:23:49
Ava jodaii S01E02
Ava jodaii S01E03
S01E03
July 18, 2024 01:32:09
Ava jodaii S01E03
Ava jodaii S01E04
S01E04
July 18, 2024 01:18:07
Ava jodaii S01E04
Ava jodaii S01E05
S01E05
July 18, 2024 01:37:35
Ava jodaii S01E05
Ava jodaii S01E06
S01E06
July 18, 2024 02:16:25
Ava jodaii S01E06
Ava jodaii S01E07
S01E07
July 18, 2024 02:19:11
Ava jodaii S01E07
Ava jodaii S01E08
S01E08
July 18, 2024 02:30:16
Ava jodaii S01E08
Ava jodaii S01E09
S01E09
July 18, 2024 01:22:52
Ava jodaii S01E09
Ava jodaii S01E10
Ava jodaii S01E10
July 18, 2024 01:24:07
Ava jodaii S01E10
Ava jodaii S01E11
S01E11
July 18, 2024 02:20:35
Ava jodaii S01E11
Ava jodaii S01E12
S01E12
July 18, 2024 02:01:25
Ava jodaii S01E12
آوای جادویی، رقابتی هیجان انگیز برای معرفی استعدادهای خوانندگی کشور است و صرفا یک برنامه‌ جهت سرگرمی نیست. اشتراک تجربیات اساتید موسیقی، آموزش و انجام تمرین‌های مورد نیاز، یک رقابت جذاب بین شرکت کنندگان رقم می‌زند. در نهایت، قضاوت و انتخاب افراد برتر، برعهده مخاطبین برنامه است.

Rate & Review

There are no reviews yet.

Be the first to review “آوای جادویی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =