Dad Zan S01E01
S01E01
May 13, 2023 00:35:06
Dad Zan S01E01
Dad Zan S01E02
S01E02
May 20, 2023 00:37:15
Dad Zan S01E02
Dad Zan S01E03
S01E03
May 28, 2023 00:33:10
Dad Zan S01E03
Dad Zan S01E04
S01E04
June 11, 2023 00:29:36
Dad Zan S01E04
Dad Zan S01E05
S01E05
June 17, 2023 00:31:30
Dad Zan S01E05
Dad Zan S01E06
S01E06
June 25, 2023 00:32:26
Dad Zan S01E06
Dad Zan S01E07
S01E07
July 1, 2023 00:40:11
Dad Zan S01E07
Dad Zan S01E08
S01E08
July 15, 2023 00:40:11
Dad Zan S01E08
Dad Zan S01E09
S01E09
July 12, 2023 00:38:59
Dad Zan S01E09
Dad Zan S01E10
S01E10
July 19, 2023 00:38:51
Dad Zan S01E10
قصه جوانی است که در جریان زندگی دچار پیچیدگی ‌هایی می‌شود و پای آدمهای زیادی را به زندگی او باز می‌شود که هر یک داستانی در پی خود دارند. ‏⠀در خلاصه داستان آمده است، دادزن داستان آدمهایی است که در نزدیکی ما قصه‌هاشون رو فریاد می‌زنند… شخصیتهای داستان دادزن نزدیکی خاصی با ما دارند هر کدام از آنها را در اطراف خود به راحتی میتوانیم ببینیم، از نظر شخصیت پردازی سریال از حالت فانتزی خارج میشود و کمدی در بطن یک زندگی معمولی جریان پیدا می کند.

Rate & Review

There are no reviews yet.

Be the first to review “دادزن”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × two =