Sedato S01E01
S01E01
May 31, 2023 01:20:52
Sedato S01E01
Sedato S01E02
S01E02
June 7, 2023 01:30:35
Sedato S01E02
Sedato S01E03
S01E03
June 14, 2023 01:27:12
Sedato S01E03
Sedato S01E04
S01E04
March 21, 2023 01:48:32
Sedato S01E04
Sedato S01E05
S01E05
June 28, 2023 01:37:07
Sedato S01E05
Sedato S01E06
S01E06
July 5, 2023 01:29:07
Sedato S01E06
Sedato S01E07
S01E07
July 12, 2023 01:39:11
Sedato S01E07
Sedato S01E08
S01E08
August 9, 2023 01:31:57
Sedato S01E08
Sedato S01E09
S01E09
August 16, 2023 01:38:44
Sedato S01E09
Sedato S01E10
S01E10
August 23, 2023 01:38:37
Sedato S01E10
Sedato S01E11
S01E11
August 30, 2023 01:52:50
Sedato S01E11
Sedato S01E12
S01E12
September 20, 2023 01:53:23
Sedato S01E12
«صداتو»، یک مسابقه موسیقایی پرمعما و جذاب است که محسن کیایی با چهره ای متفاوت اجرای آن را به عهده دارد. چهره های آشنایی مانند شبنم مقدمی، محمد بحرانی، محسن شریفیان، و امیرمهدی ژوله قرار است شرکت کنندگان را در این مسابقه سرگرمی راهنمایی کنند. فضای معمایی و موزیکال برنامه، اتفاقات هیجان انگیز و بی سابقه ای را برای تماشاگران و افراد حاضر در مسابقه رقم می زند و تنوع موسیقایی ایرانی و شرقی «صداتو»، مخاطبان را با طرح خاص و رنگ و لهجه‌ای تازه‌ مواجه می کند.

Rate & Review

There are no reviews yet.

Be the first to review “صداتو”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =