Soghoot S01E01
S01E01
January 5, 2023 01:21:13
Soghoot S01E01
Soghoot S01E02
S01E02
January 11, 2023 00:59:18
Soghoot S01E02
Soghoot S01E03
S01E03
January 18, 2023 00:51:12
Soghoot S01E03
Soghoot S01E04
S01E04
January 25, 2023 01:05:40
Soghoot S01E04
Soghoot S01E05
S01E05
February 2, 2023 00:53:43
Soghoot S01E05
Soghoot S01E06
S01E06
February 8, 2023 00:59:39
Soghoot S01E06
Soghoot S01E07
S01E07
February 15, 2023 00:54:30
Soghoot S01E07
Soghoot S01E08
S01E08
February 22, 2023 00:51:38
Soghoot S01E08
Soghoot S01E09
S01E09
March 1, 2023 00:53:26
Soghoot S01E09
پیوند عاشقانه آیسان و ژاکان در عبور از روزهای سخت آغازین زندگی مشترک شان، جانی دوباره می گیرد. آنها برای آبیاری درخت عشق شان راهی ماه عسل می شوند...سفری که پایان اش تاریکی است.

Rate & Review

There are no reviews yet.

Be the first to review “سقوط”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + five =