zed S01E01
S01E01
July 20, 2023
zed S01E01
zed S01E02
S01E02
July 23, 2023 01:32:39
zed S01E02
zed S01E03
S01E03
August 6, 2023 01:43:12
zed S01E03
zed S01E04
S01E04
August 13, 2023 01:25:25
zed S01E04
zed S01E05
S01E05
August 20, 2023 01:21:45
zed S01E05
zed S01E06
S01E06
August 27, 2023 01:10:13
zed S01E06
zed S01E07
S01E07
September 9, 2023 01:26:09
zed S01E07
zed S01E08
S01E08
September 10, 2023 01:13:05
zed S01E08
zed S01E09
S01E09
September 17, 2023 01:24:28
zed S01E09
zed S01E10
S01E10
September 24, 2023 01:16:37
zed S01E10
zed S01E11
S01E11
October 1, 2023 01:20:08
zed S01E11
zed S01E12
S01E12
October 8, 2023
zed S01E12

سریال ضد یک برنامه جدید نمایش خانگی است که در قالب رئالیتی شو برگزار می شود. برنامه، مسابقه، بازی ضد با اجرای مجید واشقانی و حضور جمعی از بازیگران محبوب است. سعید ابوطالب که تجربه ساخت رئالیتی شوهای متعددی را در کارنامه دارد، پس از همکاری با پلتفرم‌های مختلف، این بار با «ضد» می آید.مجید واشقانی به عنوان مجری اصلی برنامه انتخاب شده است. این برنامه بازی نقش مخفی است که بر مبنای استدلال و استنتاج ساخته شده است. اما اختلاف آن با بازی مافیا در این است که شب و روز ندارد و بر پایه تحلیل فردی و توجه به گفتار و رفتار دیگران است.

Rate & Review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ضد”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 3 =