Once upon a time, Mars S01E01
S01E01
July 11, 2022 00:51:58
Once upon a time, Mars S01E01
Once upon a time, Mars S01E02
S01E02
July 18, 2022 00:56:49
Once upon a time, Mars S01E02
Once upon a time, Mars S01E03
S01E03
July 25, 2022 00:52:16
Once upon a time, Mars S01E03
Once upon a time, Mars S01E04
S01E04
August 1, 2022 01:03:30
Once upon a time, Mars S01E04
Once upon a time, Mars S01E05
S01E05
August 23, 2022 00:58:19
Once upon a time, Mars S01E05
Once upon a time, Mars S01E06
S01E06
August 29, 2022 00:50:37
Once upon a time, Mars S01E06
Once upon a time, Mars S01E07
S01E07
August 30, 2022 00:54:10
Once upon a time, Mars S01E07
Once upon a time, Mars S01E08
S01E08
September 6, 2022 00:44:35
Once upon a time, Mars S01E08
Once upon a time, Mars S01E09
S01E09
September 13, 2022 00:47:48
Once upon a time, Mars S01E09
Once upon a time, Mars S01E10
S01E10
September 20, 2022 00:50:03
Once upon a time, Mars S01E10
Once upon a time, Mars S01E11
S01E11
October 4, 2022 00:55:53
Once upon a time, Mars S01E11
Once upon a time, Mars S01E12
S01E12
October 11, 2022 00:50:28
Once upon a time, Mars S01E12
در زمین، ناصر، خلافکار بدشانس و شرط‌بند همیشه بازنده، می‌خواهد دست به بزرگترین قمار زندگی‌اش بزند. تا قبل از آن، او باید خودش را از دست دشمنانی که به خونش تشنه‌اند پنهان کند در مریخ، لونا، بانوی زمینی-مریخی و مشاور املاک و امور اقامت مریخ، درگیر و دار مشکلات کار و زندگی خانوادگی، در انتظار بسته مرموزی است که قرار است از زمین به دستش برسد...

Rate & Review

There are no reviews yet.

Be the first to review “روزی روزگاری مریخ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + eight =