احسان روزنامه ‌نگاری نیمه روشنفکر است که تاکنون هرچه نوشته، مورد توجه مردم واقع نشده‌ است. تا این که سلسله گزارش ‌هایی را می‌ نویسد که کاملا عامه پسند و درباره رمالی است. انتشار این گزارش‌ ها اگرچه نام احسان را به عنوان روزنامه‌ نگاری موفق سر زبان می ‌اندازد، اما او را دچار دردسرهای عجیب می ‌کند و…

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید