دکتر جوانی بدون توجه به والدینش با دختر مورد نظرش ازدواج می‌کند و با اینکه همسرش مایل نیست، از او صاحب فرزند می‌شود چون بیم آن دارد که همسرش نتواند از بچه نگهداری کند در بیمارستان فرزند خود را با فرزند مردهٔ زن دیگر عوض می‌کند…

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید