خنگول و منگول دو عروسک با نمک هستند که زندگی روزمره‌شان در قسمت‌های مختلف این مجموعه به نمایش درآمده و شیرین کاریهایشان باعث سرگرمی و آموزش بچه‌ها میشوند

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید