زندگی شخصیت‌های فیلم با خبری ناگهانی دستخوش تغییر می‌شود و آنها را نگران آینده و اتفاقات پیش رو می‌سازد...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید