دختر دانشجویی به نام الهام در ارتباط با جوانی به نام امیر، بکارت خود را از دست می‌دهد و برای حل این مشکل به روش‌های غیرقانونی متوسل می‌شود...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید