سه دختر مجرد با خاستگاه های فکری متفاوت است که به دل خیابان می‌زنند و با حضور در مهمانی ها و دورهمی ها،از مردان عیاش انتقام می‌گیرند

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید