کریم و سحر شخصیت های اصلی داستان فرشته مزاحم هستند ... این زن و شوهر تمام داشته هایشان را با دوست پدرشان در یک فروشگاه شریک می شوند غافل از اینکه کلاهی بزرگ سرشان رفته است ... آنان تصمیم می گیرند برای رسیدن به حق خود دست به دزدی از فروشگاه بزنند که پیرزن صاحب خانه موی دماغ آنها می شود و اتفاقاتی برایشان رقم می خورد تا اینکه...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید