داستان درباره تحکیم بنیان خانواده است که در یک عمارت قجری روایت می شود که از این قرار است: اردشیر خان پدر و صاحب عمارت، چند اولاد ناخلف دارد که در تلاش برای تصاحب عمارت هستند. روزی یکی از عروس ها تصمیم می گیرد برای پدر که تنهاست همسری بگیرد تا خودش را در دل در او جا بکند، اما . . .

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید