علی پسری بازیگوش است که نزدیک عید به اصرار از مادرش پول می‌گیرد تا برای خرید لباس به فروشگاه برود، اما علی در طول مسیر پول خود را گم کرده و درگیر اتفاقات بسیار هیجان‌انگیزی می‌شود، تا اینکه…

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید