«فرانک» در پی ظاهرسازی‌های پدر «بیژن» از محبوبش دل می‌کند و می‌خواهد خود را بکشد که به وسیلهٔ «حسین گابی» نجات پیدا می‌کند...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید