این فیلم در قالب طنز به بررسی مسائل اجتماعی روز اعم‌از طلاق، شبکه‌های اجتماعی و آسیب‌های آن در خانواده بخصوص همسران جوان می‌پردازد...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید