صفدر که عاشق دردانه هست هر سری اتفاقاتی برای دردانه می افتد و به همراه پسر خاله اش رحیم شیرین عقل که به دنبال حل کردن مشکلات دردانه هستند که....

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید