برادر کوچک‌تر یک خانواده، شب‌ها برادر بزرگ‌تر را که هنگام غروب فلج شده و تنها زمان تابش نور خورشید می‌تواند به زندگی طبیعی خود ادامه دهد، به اماکن متبرکه دورافتاده می‌برد و صبح فردا که برادرش به شرایط طبیعی بازگشت، مدعی معجزه می‌شود...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید