فیلم نوشابه مشکی، داستان یکی از هم‌رزمان شهید مهدی باکری است که در کنار ایشان آماده عملیات در خط مقدم بوده.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید