با قصه‌ای در هم تنیده در دل فضای شهری، داستان یک جوان عاشق و زنی بیوه را روایت می‌کند. جوانی که در بزنگای زندگی خود را تنها یافته و به زنی که از خود بزرگتر است سعی می‌کند نزدیک شود...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید