مرد از طلاق زنش پشیمان شده و می‌خواهد او را دوباره از آن‌خود سازد ولی شوهرکنونی‌زن، حاضر به طلاق او نمی‌شود. همسرکنونی‌زن (که مأمور کاشت تابلوهای راهنمایی و رانندگی در جادهٔ متروک مرزی شده) برای آنکه زنش از کمند آزار و اذیت همسرسابقش در امان باشد او را با خود در این سفر همراه می‌کند. همسر سابق‌زن، که از سفر آن‌ها مطلع گشته است، به دنبال آن‌ها راه می‌افتد و تصمیم می‌گیرد از راه‌قانون‌خودش، از آن‌ها انتقام بگیرد.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید